STUDIA PODYPLOMOWE "CYBERBEZPIECZEŃSTWO"

X EDYCJA

Dlaczego My?

Nasze studia wybrało dotychczas kilkuset słuchaczy. Ty też dołącz do Nas - czekamy na Ciebie!

Doświadczenie


Pierwsze studia "Cyber" w Polsce! Pierwsza edycja naszych studiów odbyła się ponad 9 lat temu.

Aspekty praktyczne


Stawiamy na wiedzę praktyczną, wykładaną przez ekspertów w swojej dziedzinie.

Kompleksowy program

Studia obejmują aspekty techniczne, prawne i menadżerskie.

Tablica ogłoszeń

AKTUALNOŚCI

Harmonogram zajęć

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy harmonogram zajęć na rok akademicki 2023/2024...

Zasady opracowania artykułu

Opracowany według wzoru artykuł należy przesłać do 31.03.2024 r. na adres...

Rekrutacja

Proces rekrutacji na studia


Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z różnych domen cyberbezpieczeństwa w obszarze technicznym, prawnym i zarządzczym.


Korzyści

Studia podyplomowe "Cyberbezpieczeństwo" w Akademii Marynarki Wojennej to m.in:

Dojrzały program studiów (10 edycja)!

Przekazywanie wiedzy praktycznej z minimalnym i niezbędnym udziałem teorii.

Interdyscyplinarność tematyki studiów

Doświadczeni wykładowcy z praktyczną wiedzą

Studia w warunkach laboratoryjnych

Program studiów

Zbudowany w oparciu o doświadczenie praktyków na codzień zajmujących się poszczególnymi domenami cyberbezpieczeństwa. Program obejmuje swoją tematyką zagadnienia z zakresu technicznego, prawnego oraz zarządzania cyberbezpieczeństwem.

Prawo w IT

Podział przestępstw komputerowych, polskie prawo w zakresie walki z cyberprzestępczością, hacking, posluch, naruszenie integralności danych, zakłócenie pracy systemu

Biały wywiad

Mechanizmy funkcjonowania usług internetowych i ich wykorzystanie, internetowe bazy danych, Deep Web i Dark Net, system informatyczne wsparcia białego wywiadu internetowego

Testy penetracyjne

Typy testów penetracyjnych, fazy testów, inżynieria społeczna, atak z wnętrza organizacji, kradzież tożsamości, sposoby przeciwdziałania

Zabezpieczanie danych cyfrowych

Dowód cyfrowy i jego cechy, procedury postępowania z dowodem cyfrowym, zabezpieczanie danych LIVE i post mortem, incydenty i proces zbierania danych

Audyt SZBI

Zasady projektowania bezpiecznych SZBI, metodologia zarządzania i analizy ryzyka w bezpieczeństwie informacji, budowanie i utrzymanie systemów zarządzania ciągłością działania w bezpieczeństwie informacji

Testowanie webaplikacji

OWASP TOP 10, wykrywanie podatności w aplikacjach www, ataki i obrona, SQL injection, xss i inne

Narzędzia cyberprzestępcy

Ataki na usługi sieciowe, system hacking, malware, wirtualizacja, modyfikacja sprzętu komputerowego – tablet, telefon

Ustawa KSC

Krajowe regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, zgłaszanie i obsługa incydentów bezpieczeństwa IT, wytwarzanie dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa

Cyber Threat Intelligence

Ataki na sieci, MITRE ATT&CK - taktyki, techniki i procedury, grupy APT - profilowanie i śledzenie

Informatyka śledcza

Metodyka analiz śledczych, analiza artefaktów systemu Windows, analiza komunikatorów, poczty, przeglądarek, praktyczna analiza przypadków

Standardy cyberbezpieczenstwa

ISACA Security Incident Management Audit Program, SANS CIS Control, NIST Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, MITRE ATT&CK, standardy bezpieczeństwa transakcji płatniczych

Seminarium dyplomowe

Artykuł z zakresu cyberbezpieczeństwa

Kadra dydaktyczna

dr inż. Witold Sobolewski

Informatyka śledcza, analizy powłamaniowe

dr hab. Jerzy Kosiński

Biały wywiad

mgr Marcin Szymczak

Prawo w IT

mgr inż. Adam Mizerski

Standardy cyberbezpieczenstwa

mgr inż. Bartosz Jerzman

CTI

mgr inż. Grzegorz Piotrowski

Testy penetracyjne, narzędzia cyberprzestępcy

mgr Marcin Jastrzębski

Audyt SZBI

mgr inż. Tomasz Janczewski

Testowanie webaplikacji

mgr inż. Jacek Hojan

Ustawa KSC

Opłaty za studia

Proces rekrutacji

F.A.Q

Najczęsciej zadawane pytania.

Kontakt

Zainteresowanych kandytatów oraz słuchaczy studiów podyblomowych "Cyberbezpieczeństwo" zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego.

Kierownik studiów


kmdr por. Adam Stojałowski
a.stojalowski@amw.gdynia.pl

Opiekun merytoryczny studiów


dr inż. Witold Sobolewski
w.sobolewski@amw.gdynia.pl

Biuro studiów podyplomowych

mgr Marzena Pawłowska
ma.pawlowska@amw.gdynia.pl
tel.261 26 26 68